Udvikling af skolelederteams

Vi ved, at et konstruktivt samarbejde i ledelsesteamet er afgørende for at lykkes og trives i jobbet som skoleleder. 
Vi understøtter udvikling af en gruppe af ledere med forskellige perspektiver og forudsætninger til at fungere som et ledelsesteam med tillidsfuldt samarbejde, fælles sprog og fælles ambition.

Vi styrker af ledelsesteamets forudsætninger for at skabe en tydelig og meningsfuld retning for organisationen og at koordinere de mange perspektiver for dermed skabe et forpligtende følgeskab. Vi arbejder med roller, relationer og ansvarsfordeling i ledelsesteamet.

  • Udvikling af samarbejdskultur i ledelsesteamet
  • Roller, relationer og ansvarsfordeling i ledelsesteamet
  • Hvem er vi og hvordan udnytter vi bedst vores kompetencer
  • Værdiskabende møder
  • Ansættelse af ny leder
  • Formulering af fælles ledelsesgrundlag
  • Ledelse, medledelse og følgeskab
  • Fra en gruppe ledere til ledelsesteam

Kontakt Lisbeth 26 22 31 33, Ulrik 25 13 36 06

Udvikling af et lederteam har mange faser, og er et stykke udviklingsarbejde som aldrig bliver helt færdigt. Hvert team er unikt og har unikke udfordringer.

Jeg har god erfaring med at bruge en kombination af værktøjer fra såvel min pædagogiske praksis og værktøjer tilegnet i erhvervslivet. Herunder udvikling af high performance teams.

Kombinationen af en relationel og en meget målbar ledelsespraksis kan vægtes afhængigt af behovet hos netop jer. Den systemiske tilgang er udgangspunktet i dette udviklingsarbejdet, hvor I som team kan tilmelde jer såvel korte som længere forløb. Arbejdet med jer som team kan kombineres med individuel ledelsessparring efter behov.

Formålet med mine teamudviklingsforløb er, gennem aktiv involvering og dialog at styrke den enkelte leders- og den samlede ledergruppes forudsætninger for at lede sammen.

Jeg tager altid et indledende møde med jer, for at finde ud af hvad jeres ønsker og behov er og vi finder sammen de værktøjer, der giver mest værdi for netop jeres team.

Ofte kombineres teamudviklingen med individuelle udviklingssamtaler for hvert enkelt teammedlem.

Jeg har hele mit lederliv været bevidst om værdien af at have et stærkt og tillidsfuldt ledelsessamarbejde og inddrager mine egne erfaringer.

Jeg er certificeret i udviklingsværktøjet struqtures, som jeg med stor effekt har brugt i udvikling af lederteams.