Kurser i skoleledelse

Vi tilbyder praksisnære kursusforløb, med afsæt i konkrete ledelsesudfordringer. Vi tilbyder både færdige og skræddersyede kursusforløb for skoleledere. Ønsker I selv et kursusforløb for en gruppe ledere, tilpasser vi selvfølgelig indholdet efter jeres ønsker.

Vores kurser er altid en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, aktiv involvering, dialog og egne praksiserfaringer, for at skabe mest muligt ejerskab for den personlige og den fælles ledelsesudvikling.
Et fælles kursus- og udviklingsforløb er ofte et godt afsæt for et konstruktivt netværkssamarbejde mellem kursusdeltagerne.  
Vi hjælper derfor også gerne ledere med at starte, fastholde og facilitere professionelle netværk. Dette enten som forlængelse af et kursusforløb eller med afsæt i andre faglige ønsker til netværksdannelse.  

Eksempler på kursusforløb:

Skab retning for skolen

Styrk forudsætningerne for at skabe en tydelig retning for skolen med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og vision. Koordinér de mange perspektiver og skab derigennem et forpligtende følgeskab.

Autentisk ledelse

Gennem dialoger og konkrete øvelser skabes en bevidsthed om egen lederrolle, som udvikler og understøtter modet til at lede autentisk.

Indblik i ledelsesteorier og sæt dem i spil

Få indblik i ledelsesteorier og ledelsestilgange og få forudsætningerne for at anvende dem reflekteret, når de sættes i spil i praksis.

Værktøjer til driftsopgaver og udviklingsprocesser

Kunne anvende en bred vifte af værktøjer, til at lede både driftsopgaver og udviklingsprocesser i praksis.

Det stærke ledelsesteam

Udvikle en gruppe af ledere med forskellige perspektiver og forudsætninger til at fungere som et ledelsesteam med tillidsfuldt samarbejde, fælles sprog og ambition.

Lederens psykiske arbejdsmiljø

Få fokus på lederens psykiske arbejdsmiljø og nogle konkrete redskaber til at passe på sig selv og hinanden i ledelsesteamet og i det efterfølgende netværkssamarbejde.

Lisbeth 26 22 31 33, Ulrik 25 13 36 06

Med mange års ledelseserfaring fra såvel skoleverdenen som det private erhvervsliv, samt et solidt fundament i lederuddannelser, trækker jeg tråde på tværs af ledelse i mange kontekster.

Jeg har især arbejdet med strategisk ledelse, innovationsledelse, pædagogisk ledelse og forandringsledelse i en mange forskellige sammenhænge og byder derfor ind på en række kursustemaer. Kontakt mig gerne hvis du har en vinkel eller et ledelsestema, som er særligt aktuelt for dig. Så laver jeg et skræddersyet oplæg tilpasset netop din organisation.

Mine kurser relaterer altid til konkret ledelsespraksis, så du vil få noget praksisnært med hjem til dit ledelsesarbejde, med fokus på både personerne, relationerne, organisationen og opgaverne og på hvordan disse spiller sammen.

Mange års ledelsesfaring, en solid uddannelsesmæssig baggrund og et godt menneskekendskab giver mig tilsammen indsigt i, hvad der får mennesker og organisationer til at lykkes.

Jeg har blandt andet afholdt kurser i samarbejde med Frie Skolers Ledere, Danmarks Private Skoler og Friskoleforeningen.