Organisationsudvikling

Hvordan skaber man en dynamisk samarbejdskultur, der har mennesket som sit vigtigste råstof?
Udvikling af organisationer skabes af mennesker og den største motivation og udvikling fås ved at bringe alles kompetencer optimalt i spil. Derfor tilbyder vi målrettede og skræddersyede udviklingsforløb for organisationer, der særligt har fokus på at professionalisere de kultur- og læringsprocesser, der skaber fremtidens organisationer og kompetencer.

Eksempler på indhold i forløb til organisationsudvikling

Ledelse af kultur
Det menneskelige potentiale i organisatorisk perspektiv
Ledelse af forandringsprocesser
Ledelse af vidensmedarbejdere
Værdiskabende møder
Ledelse af innovation
At lede en værdibåret organisation
Få innovations- og kompetencestrategi til at spille aktivt sammen
Det gode samarbejde med bestyrelsen

Ulrik Hoffmann

Organisationer udvikles især gennem hverdagens praksis og er i høj grad styret af kulturen på arbejdspladsen.                         At samstemme vision, kultur og praksis er derfor en vigtig ledelsesopgave i alt udviklingsarbejde.

Jeg har erfaring med at arbejde både visionært, strategisk, samskabende og praktisk med udmøntning af udviklingsinitiativer. Gennem en indledende forventningsafstemning tilbyder jeg derfor hjælp til at arbejde konstruktivt med de mål, der for jer som organisation er de vigtigste. 

Jeg tilbyder hjælp både i de indledende afklarende faser af et udviklingsforløb, i det strategiske arbejde og i implementeringen i hverdagens praksis.

Jeg har ledelseserfaringer og -værktøjer fra både små og store organisationer, som kan tilpasses jeres konkrete behov. Fokus er især på hvad der vil virke for jer i praksis, og hvordan I sikrer at alle organisationens potentialer og kompetencer bringes aktivt i spil.

Lisbeth Qvortrup

Organisationsudvikling er noget, vi gør sammen. Forandringer sker, når dem, som skal være med, ser forandringerne som meningsfulde forbedringer.
Derfor er organisationsudvikling andet og mere end at opstille visionære planer og formulere strategier.

Jeg tilbyder udviklingsforløb for skoler. Jeg hjælper ledelsen med at fastholde evnen og viljen til at lave stærke og klare strategiske prioriteringer og kombinere dette med inddragelse af medarbejderne for at forløse deres fælles potentialer og sikre engagement og ejerskab.

Jeg tager altid et indledende møde med jer, fordi god og effektfuld udvikling nødvendigvis tager afsæt i den konkrete virkelighed, kultur og daglige praksis.

Jeg er certifieret i udviklingsværktøjer Struqtures, som jeg ofte anvender som et redskab til at sikre ejerskab til udviklingsprocessen.