Coaching og sparring 1:1 for skoleleder

At være leder på en skole er et spændende, givende og meget meningsfuldt job. Et job hvor du som menneske også er meget i spil. Et job hvor dit fokus er uddannelse og udvikling af mennesker, og hvor dine personlige værdier, din moral og etik derfor også bliver meget afgørende pejlemærker for andre omkring dig. Der skal ofte træffes komplekse værdibaserede valg, og dette kan til tider føles ensomt og udfordrende.

Vi kender til udfordringerne i lederjobbet og tilbyder coaching- og ledersparringsforløb i et fortroligt rum, hvor dine udfordringer kan belyses og kvalificeres, så du kommer styrket videre.

Vi er begge uddannet coaches og vil sikre at forløb og progression vil blive tilpasset din ønskede udviklingsvej.

Er du i den særlige situation, at du ønsker et outplamentforløb, tilbyder vi også denne hjælp med et personligt afstemt forløb for dig.

Eksempler på ledelsesudfordringer

At balancere mellem udvikling og traditioner

At passe på sig selv i lederrollen

At være ny i lederrollen

At trives i rollen som mellemleder

At blive udfordret på sine værdier

At håndtere konflikter konstruktivt

At styrke processer for medarbejderinddragelse og egen beslutningskraft

At have mod til at træffe (upopulære) beslutninger

At skabe fælles commitment i ledergruppen

At være leder for tidligere kolleger

At møde dilemmaer på baggrund af køn

At være i krydspres mellem bestyrelse og medarbejdere

Ulrik Hoffmann

Fokus både på din faglige og din personlige udvikling vil styrke dit lederskab og dit lederliv.

At skabe et fortroligt sparringsrum for ledelse, hvor der er højt til loftet, og hvor man tør at være personlig på en fagligt udfordrende og empatisk måde, er noget jeg har god erfaring med. Det er vigtigt, at der i en sådan proces er tillid og tryghed, og at der er fokus både på din faglige og din personlige udvikling.

Jeg er uddannet executive ledercoach og vil gennem en undersøgende og målrettet proces, hjælpe dig med at nå de faglige og personlige mål, som er vigtige for dig som leder og som menneske. Dette for at du kan leve et helt liv, hvor du udvikles og trives, og hvor du handler aktivt på dine udfordringer. 

Jeg tilbyder både individuelle coaching-, mentor- og sparringsforløb og forløb målrettet teams. 

Lisbeth Qvortrup

At være leder kan være et ensomt job. Et fortroligt rum med tid og ro til at fokusere på netop dine udfordringer kan være afgørende for at trives og udvikles som leder, både fagligt og personligt.

Jeg bruger en kombination af mine egne ledererfaringer og min uddannelse som ledercoach. Gennem spørgsmål, nysgerrig undren og refleksion hjælper jeg dig med at erkende og forløse dine potentialer.

Jeg er uddannet i og har erfaring både som coach og mentor. Jeg ved at begge dele, på hver sin måde, kan bidrage til at skabe en brugbar erkendelse.

Jeg tilbyder både én til én ledercoaching, sparring og mentorforløb samt coaching og sparring til teams.